Impressum - Photowalk Göteborg

Ansvarsbegränsningar
 
Innehållet på denna webbplats har skapats med stor omsorg. Fotografen av bilderna och författaren av texterna tar inget ansvar för dess riktighet, fullständighet eller aktualitet av innehållet. Användningen av innehållet på webbplatsen sker på egen risk. För att säkerställa en korrekt bild av all service som vi erbjuder, har författaren noga efterforskat allt material. Genom att läsa informationen på denna webbplats finns inget avtal mellan användaren och leverantören.

Externa länkar
 
Denna webbplats innehåller länkar till andra webbplatser, så kallade externa länkar. Dessa webbplatser har ansvaret för sina egna författare. Photowalk Göteborg har läst sidorna till vilka de externa länkarna går till, innan vi har lagt till länkarna har vi fastställt om det finns några rättsliga kränkningar eller ej. Då vi har läst sidorna som länkarna går till fanns inget oriktigt. Photowalk Göteborg har inget ansvar för nuvarande eller framtida texter på innehållet till de länkade sidorna. Införandet av externa länkar innebär inte att Göteborg Aktuell står bakom eller refererar till länkat innehåll. En permanent övervakning av texterna och länkarna är inte möjligt för Göteborg Aktuell. När vi får kunskap om brott av rättigheterna, tar vi bort den externa länken med omedelbar verkan.

Upphovsrätt och andra rättigheter
 
Den information som publiceras på vår webbplats omfattas av den svenska och internationella upphovsrätten och immaterialrättigheterna. Var och en av den svenska och internationella upphovsrätten samt den immateriella rättigheten måste beaktas. Det är inte tillåtet att använda några texter eller information på denna webbsida utan skriftligt medgivande från Photowalk Göteborg eller dess respektive författare. Om det finns rättsliga tvivel gäller den svenska upphovsrätten och rättigheten. Detta gäller särskilt reproduktion, anpassning, översättning, lagring, bearbetning och återgivning av innehållet i databaser eller andra elektroniska medier och system. Innehåll med tredje mans rättigheter är märkta som sådana. Otillåten kopiering eller distribution av innehållet av hela sidor, utan uttryckligt tillstånd är förbjudet och straffbart enligt lag. Endast produktion av kopior och nerladdningar för personligt, privat och icke-kommersiellt bruk är tillåtet.
 
För att infoga vår webbplats i frames måste ni ha vårt skriftliga tillstånd.

Sekretesspolicy
 
Informationen om tillgång, datum, tid och visad sida, sparas vid ett besök på vår webbplats. Informationen används uteslutande för statistiska ändamål och är inte personlig, du förblir anonym. En överföring till tredje part för kommersiellt eller icke-kommersiellt ändamål sker inte. Göteborg Aktuell skulle vilja betona att i överföringen av uppgifter, t.ex. per e-post, finns det luckor i tryggheten och det går inte att skydda helt mot åtkomst av tredje part.
 
Användningen av kontaktuppgifterna för denna webbplats är inte tillåten för kommersiell reklam, om inte leverantören har lämnat sitt skriftliga samtycke eller att det redan finns ett avtal. Alla personnamn som anges på denna webbplats och all kommersiell användning av deras uppgifter är inte tillåtet.

Kontakt
 
Av säkerhetsskäl endast via vårt kontaktformulär eller telefon.

Ansvarig för webbplatsen och innehållet på webbplatsen
 
Herbert Kårlin
Skogsgläntevägen 1
S-426 68 Västra Frölunda