Photowalks i Göteborg

Vår idé med en fotopromenad är att alla delar med sig av sina erfarenheter och kunskaper, detta för att man skall kunna öka sina fotografiska möjligheter inom flera olika områden. Photowalk Göteborg är mer än ett vanligt möte där du deltar en eller två gånger per år och tar så många bilder som möjligt. Vi vill att alla som deltar skall känna igen varandra när de träffas.

Photowalk Göteborg vill också att du delar med dig av din framgång till andra. De bästa bilderna publiceras och kan också bli kommenterade av andra, detta kan vara av intresse för dig, och du kan bli en ännu bättre fotograf. Naturligtvis behåller du alla rättigheter på dina bilder och du kan publicera varje bild på andra sidor, du kan också sälja dem.

Photowalk Göteborg vill också främja Göteborg på olika sätt och visa att man måste bara öppna ögonen för att göra de mest fantastiska upptäckter. Vilka andra städer i Sverige har så mycket att erbjuda som staden vid Göta älvs mynning? De publicerade bilderna kan visa alla i hela världen de dolda skönheterna som Göteborg har.

Efter varje Photowalk planerar vi att träffas på ett kafé för att prata om fotografering, bildredigering eller hur vi väljer motiv. Genom photowalks i Göteborg vill vi att människor skall mötas i det verkliga livet och inte endast i sociala medier på Internet, eftersom fotografering i slutändan alltid är kommunikation och inte isolering.