tre miljöer - samma stad

Fotovandringen "Tre miljöer - Samma stad" börjar vid "Le Petit Café" på Haga Nygata, därefter går vi längs Vasagatan, fortsätter längs Kungsportsavenyn som den tredje gatan. Dessa tre gator har alla sin egen historia, de byggdes av olika skäl och går igenom en förvandling i detta århundrade . Syftet med fotopromenaden är att hitta så många egenheter som möjligt vid/på varje gata.
 
Haga Nygata har många hus som är byggnadsminnesförklarade, några är byggda av tegel, andra är landshövdingehus, några bara liknar den gamla stilen från 1800-talet och andra hus är byggda i stilen ”Art Nouveau” och visar övergången in i nästa århundrade.
 
Bara byggnadernas arkitektur på Haga Nygatan ger oss hundratals motiv men syftet med fotopromenaden är också att fånga stämningen på gatan och visa en personlig bild av en av de mest frekventerade gågatorna i Göteborg. Och lördagar bruka bjuda på många olika motiv.
 
Vasagatan är ursprungligen en fortsättning på Haga Nygata, den har med sina stenhus en helt annan struktur. Befolkningen på dessa två gator lever och har levt i skilda världar, även idag ”går” Vasagatan sin egen väg. Medan Haga Nygata förmodligen om tio år ser likadan ut som idag, vet man inte om Vasagatan från idag finns kvar. Om staden planterar nya träd än vad som finns där idag förändras allén. År 2021 är det troligtvis omöjligt att ta likadana bilder som idag, dagens bilder finns då bara på ett museum. Idag lever Vasagatan med sina höga träd och djuren som bor i dem.
 
Ännu större är frågan om hur Kungsportsavenyn kommer att förändras, gatan som en gång var en storslagen paradgata i Göteborg. Många byggnader längs gatan är redan försvunna, även om de var yngre än de vid Vasagatan, i framtiden blir Avenyn kanske en misslyckad ”Rambla i Barcelonastil”. Klimatet i Göteborg och den nordiska mentaliteten kommer aldrig att tillåta en permanent festgata som Ramblan i Barcelona.
 
Även den som känner till dessa tre gator i Göteborg väldigt bra och går där, kanske dagligen, upptäcker på en vandring med kameran i handen mycket mer än vad hon eller han sett förut. Genom att leta gemensamt efter motiv och prata om det ena och andra är en fotopromenad en optimal möjlighet att lära känna sin stad bättre. Och samtidigt har vi chansen att visa Göteborgs charm för andra som aldrig har varit i Göteborg.